Thursday, November 7, 2019

Hugot Love 138

Girl: Pabili pong mapa
Tindera: Para san?
Girl: Para alam ko po kung saan ako lulugar.

No comments:

Post a Comment