Thursday, November 21, 2019

Hugot Lines 145

Sa hinahaba-haba ng prusisyon, napagod na siya. Hindi na kami umabot ng simbahan.

No comments:

Post a Comment