Saturday, September 28, 2019

Hugot Tagalog Love 118

Ang tunay na nagmamahal ay parang isang lasing sa inuman. Umiiyak, natutumba at nasasaktan na. Pero sasabihin pa ring "Kaya ko pa!".

No comments:

Post a Comment