Saturday, July 6, 2019

Hugot Lines English 77

Ang SORRY ay para sa mga bagay na HINDI SINASADYA, at hindi sa mga bagay na paulit-ulit ginagawa.

No comments:

Post a Comment