Sunday, May 26, 2019

Hugot Tagalog 54

Buti pa ang stationary, PERSONAL. Buti pa ang sandwich, may FILLINGS. Dahil ako, parang notebook, filler lang.

No comments:

Post a Comment