Sunday, May 19, 2019

Hugot Tagalog 47

Ang babae nasasaktan na, hindi niya pinapaalam. Ang lalaki nakakasakit na na, hindi niya pa ALAM.

No comments:

Post a Comment