Sunday, May 12, 2019

Hugot Tagalog #40

Hindi ko man maisigaw sa buong mundo kung sino ang mahal ko, sapat na siguro na alam nating pareho na ikaw ang tinutukoy ko.

No comments:

Post a Comment