Saturday, May 4, 2019

Hugot Tagalog #33

Ang babae ay hindi WASHING MACHINE para paikutin. At lalong hindi DRYER para i-TIMER.

No comments:

Post a Comment