Tuesday, May 14, 2019

Hugot Lines Patama #42

Ang pagsabi ng nararamdaman ang simula ng PAG-IIWASAN.

No comments:

Post a Comment