Thursday, May 16, 2019

Hugot Lines #44

Lahat ng bagay kayang maghintay. Kung hindi siya makapaghintay, hindi kayo bagay.

No comments:

Post a Comment