Wednesday, May 22, 2019

Hugot 50

Ang pagmomove on ay parang paggising sa umaga. MAHIRAP PERO KAILANGAN.

No comments:

Post a Comment