Thursday, April 4, 2019

Hugot Quotes #3

Hindi ako Washing Machine para PAIKOT-IKUTIN mo!

No comments:

Post a Comment