Thursday, April 11, 2019

Best Hugot Lines #9

Ang pag-ibig mo sa kanya ay parang DOMINO.
Nahulog ka sa kanya pero siya, nahulog sa iba. Saklap!

No comments:

Post a Comment