Tuesday, March 19, 2019

School Hugot Lines Entry #1

Okay lang kung bagsak ka sa kanya, ang mahalaga, sa school pasado ka.

No comments:

Post a Comment